Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Informacje nieudostępnione w BIP podlegają udostępnianiu na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek o udostępnienie informacji może być złożony ustnie lub pisemnie.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna) oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.

 

Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 31.05.2017
Dokument oglądany razy: 6 504
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 31.05.2017
 
wydruk z dnia: 20.06.2021 // bip.ibemag.pl