Struktura własnościowa i majątek

W Instytucie Sieci mieniem państwowym zarządza się zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności. 

Majątek jednostki - składniki oraz ich wartość netto według sprawozdania finansowego za marzec 2019 r.

Wartości niematerialne i prawne 3 702 752,21

Środki trwałe 
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 746 378,13
b) budynki                                    9 348 080,79
c) budowle                                   1 582 365,67
d) kotły i maszyny                            100 185,51
e) maszyny i urządzenia                 5 512 476,71
f) urządzenia ogólnej działalności 14 408 125,9
g) środki transportu                          267 361,98
f) narzędzia i przyrządy                  6 030 075,58


Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 09.02.2020
Dokument oglądany razy: 5 916
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 10.02.2021
 
wydruk z dnia: 20.06.2021 // bip.ibemag.pl