Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Instytut należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz,  jest jednostką nastawioną na prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, wspieranie polityki gospodarczej oraz naukowej państwa. 

Instytut działa pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, jako państwowa osoba prawna. 

Posiadająca osobowość prawną  na podstawie  wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0000849773.

Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu Sieci określa statut zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

1) Statut Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Organizację Instytutu Sieci odzwierciedla struktura organizacyjna, stanowiąca załącznik do Regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

2) Schemat organizacyjny

Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 06.05.2021
Dokument oglądany razy: 10 281
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 06.05.2021
 
wydruk z dnia: 20.06.2021 // bip.ibemag.pl