mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Wersja archiwalna zmieniona dnia 02.01.2019
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG działa zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, posiada osobowość prawną. Jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000013324.

Szczegółowy przedmiot i zakres działania EMAG określa statut uchwalony przez Radę Naukową EMAG, zatwierdzony przez Ministra Cyfryzacji z dniem obowiązywania od 30 maja 2017 r.

1) Statut Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
2) Schemat organizacyjny

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 01.01.2019
Dokument oglądany razy: 9 096
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 02.01.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl