mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Wersja archiwalna zmieniona dnia 12.04.2019
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG działa zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, posiada osobowość prawną. Jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000013324.

Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu EMAG określa, do czasu uchwalenia  nowego według trybu wprowadzonego przepisami ustawy o Sieci Badawczej  Łukasiewicz, statut zatwierdzony przez Ministra Cyfryzacji z dniem obowiązywania od 30 maja 2017 r.

1) Statut Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
2) Schemat organizacyjny

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 12.04.2019
Dokument oglądany razy: 9 137
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 12.04.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl