mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Wersja archiwalna zmieniona dnia 16.04.2019
Instytut sieci EMAG działa pod nazwą Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jako państwowa osoba prawna, powołana na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, posiadająca osobowość prawną, działająca na podstawie dotychczasowego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 000013324.

Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu sieci EMAG określa statut zatwierdzony przez Ministra Cyfryzacji z dniem obowiązywania od 30 maja 2017 r. do czasu uchwalenia  nowego, w trybie określonym przepisami ustawy o Sieci Badawczej  Łukasiewicz. 

1) Statut Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
2) Schemat organizacyjny

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 14.04.2019
Dokument oglądany razy: 9 262
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 16.04.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl