mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Wersja archiwalna zmieniona dnia 02.10.2019
Instytut Sieci  działa pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jako państwowa osoba prawna, przekształcona na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, posiadająca osobowość prawną, działająca na podstawie dotychczasowego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 000013324.

Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu sieci określa statut zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. 

1) Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
2) Schemat organizacyjny

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 02.10.2019
Dokument oglądany razy: 9 439
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 02.10.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl