mapa strony   |   kontakt   |

Organy statutowe

Wersja archiwalna zmieniona dnia 02.10.2019
Organami Instytutu Łukasiewicz - EMAG są: dyrektor i Rada Instytutu Sieci.

1. Dyrektor m.in.:
 1. kieruje działalnością instytutu;
 2. reprezentuje instytut na zewnątrz;
 3. odpowiada za wyniki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu;
 4. odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie instytutu.
Dyrektora powołuje Prezes Centrum Łukasiewicz po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu Sieci . 

2. Rada Instytutu Sieci  m.in.:
 1. określa perspektywiczne kierunki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu;
 2. uchwala statut instytutu;

 3. Rada Naukowa Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, w skład której wchodzą:
  1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu EMAG, w liczbie 8;
  2) osoby spoza Instytutu EMAG, powołane przez ministra nadzorującego, w liczbie 8.

  wykonuje zadania Rady Instytutu Sieci  do dnia jej powołania na podstawie przepisów ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, nie dłużej niż do 31.12.2019 r. 


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 02.10.2019
Dokument oglądany razy: 7 096
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 02.10.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl