mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Wersja archiwalna zmieniona dnia 27.08.2020
Instytut Sieci  działa pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jako państwowa osoba prawna, przekształcona na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, posiadająca osobowość prawną, działająca na podstawie dotychczasowego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0000849773.

Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu sieci określa statut zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

Organizację odzwierciedla struktura organizacyjna, stanowiąca załącznik do Regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

1) Statut Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
2) Schemat organizacyjny

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 27.08.2020
Dokument oglądany razy: 10 091
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 27.08.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl