mapa strony   |   kontakt   |

Rejestry, ewidencje, archiwa

W jednostce prowadzi się następujące rejestry:

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY

• zbiory zwarte - książki - (UM) - księgozbiór liczy 5600 vol.
• zbiory ciągłe - czasopisma - (UM) - zbiór liczy 338 vol.
• zbiory specjalne - monografie - (UM) - zbiór liczy 31 vol.
• normy PN - (BD) - zbiór liczy 29014 norm

REJESTR PATENTÓW 
Elektroniczne zestawienie patentowe - (BD) - obejmuje 122 pozycje

ZBIÓR ARCHIWALNY
dokumentacja kategorii A - (BD) - 10774 jednostek archiwalnych (zawierająca dokumentację zarządczą, organizacyjną, sprawozdawczą, techniczną, dokumentację prac badawczych, opinie)
• dokumentacja kategorii B - (BD) - 5086 jednostek archiwalnych
• dokumentacja osobowo-płacowa - (BD) - 8315 jednostek archiwalnych

Zasady udostępniania:

Przy każdej pozycji wymienionej wcześniej umieszczono symbol informujący o zasadach dostępu:
(UM) - udostępniane na miejscu, z możliwością wypożyczenia na zewnątrz pracownikom jednostek naukowych oraz podmiotów związanych z obszarami działania EMAG
(BD) - bez dostępu, tylko do użytku wewnętrznego
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 09.02.2020
Dokument oglądany razy: 5 435
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 09.02.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl