mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Instytut należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz,  jest jednostką nastawioną na prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, wspieranie polityki gospodarczej oraz naukowej państwa. 

Instytut działa pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, jako państwowa osoba prawna. 

Posiadająca osobowość prawną  na podstawie  wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0000849773.

Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu Sieci określa statut zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

1) Statut Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Organizację Instytutu Sieci odzwierciedla struktura organizacyjna, stanowiąca załącznik do Regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

2) Schemat organizacyjny

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 06.05.2021
Dokument oglądany razy: 10 406
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 06.05.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl