mapa strony   |   kontakt   |

Struktura własnościowa i majątek

W Instytucie Sieci mieniem państwowym zarządza się zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności. 

Majątek jednostki - składniki oraz ich wartość netto według sprawozdania finansowego za 2020 r.

Środki trwałe:
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 35 343,83
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 040 409,96
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 615 172,01
d) środki transportu 51 931,07
e) inne środki trwałe 47 248,91Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 09.09.2021
Dokument oglądany razy: 6 042
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 10.09.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl