mapa strony   |   kontakt   |

Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Wersja archiwalna zmieniona dnia 17.06.2009
Działając na podstawie ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198, z późn. zmianami) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z 25 lipca 1985 roku (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr 33, poz. 388, z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., nr 10, poz. 68) Dyrektor Centrum EMAG tworzy Biuletyn Informacji Publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

Na stronę Biuletynu Informacji Publicznej w Centrum EMAG można się dostać w następujący sposób:

1) poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej - http://bip.emag.pl
2) poprzez odnośnik (baner z logiem BIP) znajdujący się na stronie głównej Centrum EMAG - http://www.emag.pl

Ogólny schemat BIP w Centrum EMAG:
W górnej części Biuletynu znajduje się część nagłówkowa, zawierająca logo BIP oraz nazwę. Poniżej zamieszczony jest pasek, na którym są odnośniki (linki) do instrukcji korzystania z BIP, strony głównej BIP oraz aktualna data. Dalej znajduje się poziome menu z głównymi grupami tematycznymi: informacje dotyczące samorządu, polityki samorządu, funkcjonowania, danych publicznych, majątku publicznego oraz redakcji BIP. Wybór jakiejkolwiek grupy tematycznej otwiera pionowe menu szczegółowe w lewej kolumnie biuletynu (po wejściu na stronę domyślnie otwarte jest menu dotyczące siemianowickiego samorządu). Najechanie wskaźnikiem myszy na konkretny temat (napis zostaje podkreślony) oraz jego kliknięcie powoduje pokazanie się w głównym oknie biuletynu konkretnych informacji.

1. Przeglądanie stron
Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia - strona i jej podstrony.

Na dole każdej strony znajduje się metryczka (dostępna po kliknięciu na ikonce) z informacjiami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikującej, liczbie odsłon dokumentu a także odnośnik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsłony liczone są od pierwszej wersji dokumentu. Przeglądanie stron archiwalnych nie wpływa na licznik.

2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):
  • Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
  • Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
  • Statystyki - graficzna egzemplifikacja 10 najczęściej odwiedzanych dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odsłon
  • Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
  • Pozostałe informacje - zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie ujętych w BIP
3. Moduł wyszukiwania
Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
Pod głownym menu znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

5. Rejestr stron usuniętych
Jeżeli jakikolwiek dokument ma zostać usunięty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją o powodzie usunięcia. Uwaga: usunięty dokument może zostać przywrócony - jeśli więc dokument był w rejestrze usuniętych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, że został przywrócony.

6. Moduł konkursowy
Konkursy publikowane są na jednej stronie, jeden pod drugim, w kolejności chronologicznej odwrotnej (najnowsze na górze). Każda zmiana treści opisu konkursu (w tym jego dat, nazwy itd) jest archiwizowana wraz z powodem wprowadzenia zmian. Także usunięte konkursy są archiwizowane wraz z powodem usunięcia. Konkursy usunięcie oraz minione są dostępne poprzez submenu menu "konkursy". Konkurs miniony może mieć status "rozstrzygnięty" - o ile został rozstrzygnięty, nierozstrzygnięty (na razie, czyli czekający na rozstrzygnięcie) lub nierozstrzygnięty trwale (nie będzie rozstrzygany). Rozstrzygnięcie konkursu (w tym trwałe oznaczenie jako nierozstrzygnięty)  zawsze jest opisane - w opisie powinny znaleźć się informacje o zwycięzcy (zwycięzcach), powody nierozstrzygnięcia konkursu itp.

7. Moduł zamówień publicznych
Moduł zamówień publicznych w BIP został podzielony na dwie części:

  • Zamówienia publiczne aktualne
  • Zamówienia publiczne zakończone

Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian. W treści można umieszczać grafiki i pliki do pobrania. Pliki te NIE SĄ archiwzowane w przypadku ich wymiany!

Zamówienia publiczne w każdej grupie wyświetlane są kolejno jeden pod drugim w pakietach po 15 (stronicowanie). Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka każdego zamówienia znajduje się na stronie konkrentego zamówienia.

Po edycji statystyki oglądalności strony są kontynuowane, na stronach archiwalnych "zegar" jest blokowany na liczbie odwiedzin do chwili dokonania zmiany.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Mariusz Polok
Dokument z dnia: 17.06.2009
Dokument oglądany razy: 244
Opublikował: emag emag
Publikacja dnia: 17.06.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl